webstederhandleplankalenderbestyrelseStudietur til BRUXELLES 2001


UDDANNELSE OG KULTUR UDEN GRÆNSER

Udvid dit internationale samarbejde !

Vil du samarbejde om internationale aktiviteter inden for uddannelses- og kulturområdet?
Så er foreningen U.K.U.G. bl.a.
mere information
  • din kontakt til spændende institutioner og centrale personer
  • din oplysningscentral og inspirationskilde
  • et tilbud til dig om møder, kurser og konferencer

Få mere information om UKUG:
medlemskab,
fordele,
arrangementer.


ASSOCIATION FOR
INTERNATIONAL CO-OPERATION
IN EDUCATION & CULTURE
SØNDERJYLLAND
DENMARK

email address
UKUG@skolenet-syd.dk

AMTSCENTERET FOR UNDERVISNING
BIRKELUND 1
6200 AABENRAA

Senest opdateret den 21. april 2002